MKJ

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den frie

 

Ongoing work for Den Frie including temporary and permanent wayfinding

 

2014, Den Frie Udstillingsbygning / Den Frie Centre of Contemporary Art

Copyright © 2017 Mette Karina Johansen